Бабич Марина Олександрівна

Закінчила у 2012 році Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститу корекційної педагогіки та психології. Отримал повну вищу освіту за спеціальністю "Корекційна освіта" та здобула кваліфікацію логопеда, практичного психолога спеціальних закладів освіти.

Норми формування звуковимови

У нормі у дітей 2–3 р. є закономірним певна недосконалість звуковимови пом’якшення приголосних, нечітка вимова слів, пропуски важких за артикуляцією звуків (переважно сонорів). Ці порушення носять не патологічний, а фізіологічний характер, і обумовлені недостатньою зрілістю мовнорухового та мовнослухового аналізаторів.

Наслідування є одним із основних способів засвоєння дитиною суспільного досвіду, побутових та ігрових навичок, мовлення, тому так важливо, щоб малюк чув правильний мовленнєвий взірець дорослих. Для повноцінного мовленнєвого наслідування необхідний достатній рівень розвитку: а) слухової уваги, пам’яті та сприймання; б) мовленнєвої моторики; в) розуміння мовлення.

Науковці (О. М. Гвоздєв, О. М. Мастюкова, М. Х. Швачкін та ін.) вказують, що нормативне засвоєння звукової сторони мовлення відбувається у такій послідовності:

 голосні [а], [о], [у];

 приголосні [м], [п], [б];

 голосні [і], [е], [и];

 тверді приголосні [к], [г], [х];

 м’які приголосні [т’]1, [д’], [н’], [л’], [с’];

 тверді приголосні [н], [д], [т], [ф], [в];

 напівпом’якшені приголосні [к’], [г’], [х’], [ф’];

 м’які приголосні [з’], [с’];

 тверді приголосні [с], [з], [ч], [ш], [ж], [ц], [дз], [дж];

 звукосполучення [шч];

 тверді приголосні [л], [р];

 м’який приголосний [р’].

Саме тому у програмно-методичному комплексі дотримано вказану послідовність при постановці та автоматизації звуків.

Варто пам’ятати, що чітка вимова голосних та найпростіших за артикуляцією приголосних сприяє появі у дітей звуків, більш складних за артикуляцією. На заняттях учителю-логопеду доцільно постійно наголошувати на тому, що, вимовляючи звуки, треба, наприклад, щільно змикати губи, гарно відкривати рот, піднімати язичок тощо. З метою зацікавлення дітей, дієвим корекційним прийомом може бути музичний супровід декламування віршиків, автоматизації звуків, закріплення вміння відчувати та відтворювати складо-ритмічний малюнок слів.

8 ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖПІВКУЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ


Кiлькiсть переглядiв: 189

Коментарi