Пріорітетні напрями діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу

№ 83 "Лісова казка" на 2020-2021 н.р.

1 . Забезпечити вивчення та використання в освітньому процесі технології критичного мислення. Навчати дітей правильно ставити запитання, заохочувати розмірковувати, самостійно робити висновки, вільно висловлювати свої судження. знаходити і приймати правильні рішення.

2. Здійснювати методичний супровід впровадження в освітній процес інноваційних технологій. підвищувати рівень культури педагогів у використанні мультимедійних засобів для самоосвіти та в організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників.

3. Підвищувати ефективність використання потенційних можливостей гри з метою формування у дітей оптимістичного ставлення до життя, креативності та критичного мислення , як форми організації життєдіяльності дошкільника, методу і засобу педагогічного впливу.

4. Образотворча діяльність як чинник активізації творчості у дітей з порушенням зору.

Пріорітетні напрями діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу

№ 83 "Лісова казка" на 2019-2020 н.р.

1 . Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та математичної компетенції.

2. Продовжувати роботу по формуванню особистості, яка вільно і творчо застосовує засоби мови в різних ситуаціях буття. Створювати умови для самовираження дитини через мовлення в різних видах діяльності, активної комунікації з дорослими та однолітками.

3. Підвищувати ефективність використання потенційних можливостей гри з метою формування у дітей оптимістичного ставлення до життя, креативності та критичного мислення , як форми організації життєдіяльності дошкільника, методу і засобу педагогічного впливу.

3. Сприяти активізації корекційної роботи з дітьми в процесі використання кінізіологічних вправ як засобу розвитку пізнавальної активності дітей.

Пріорітетні напрями діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу

№ 83 "Лісова казка" на 2018-2019 н.р.

1.Формувати розмовне мовлення дітей шляхом використання сучасних технологій розвитку зв’язного мовлення та підвищення рівня культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно- патріотичних почуттів.

2. Продовжувати роботу по впровадженню в освітній процес ідей сталого розвитку. Актуалізувати інтегрований курс «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» для всіх вікових груп з метою формування у дітей та їхніх батьків моделей поведінки , співзвучних з цінностями сталого розвитку.

3. Активізувати корекційну роботу з дітьми в процесі проведення дослідно-експериментальної діяльності як засобу формування природничо-екологічної компетентності дошкільників.

Пріорітетні напрями діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу № 83 "Лісова казка" на 2017-2018 н.р.

1. Продовжувати навчально-виховну роботу з дітьми в рамках навчального курсу"Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку. Формувати у дітей раннього віку первинні компетенції ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки.
2. Сприяти подальшому удосконаленню культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно-патріотичних почуттів. Активно використовувати в навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті дитячого колективу малих фолькльорних жанрів, творів сучасних дитячих поетів та письменників, дитячих журналів, інтерактивних методик та технологій розвитку зв`язного мовлення.
3. Підвищувати рівень інноваційної культури педагогів дошкільних закладів для забезпечення активної позиції дитини в здобутті знань, постійного розвитку в притаманних їй видах діяльності: ігровій, пізнавальній, практично-творчій.
4. Співпрацю педагогів та батьків спрямувати на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів, які забезпечують формування базових моральних якостей особистості.
5. Особливості ігрової діяльності дітей дошкільного віку з порушенням зору.
Кiлькiсть переглядiв: 323

Коментарi